SAL7342, Act: R°221.2 (343 of 650)
Search Act
previous | next
Act R°221.2  
Act
Date: 1448-01-03

Transcription

2018-11-10 by Pieter Soetewey
It(em) opt gescille dat geweest heeft tusscen ja(n)ne sone/
jacops van glymez en(de) denselve(n) jacop in deen zijde en(de)/
den scepen(en) vander wastijne(n) in dande(re) alse van dien/
dat de selve scepen(en) weygerden den voirs(creven) ja(n)ne te/
late(n) volgen zeke(re) chijze ende rente(n) mids e(n)nige/
ma(n)deme(n)ten dat voertijden van ons gened(ichs) he(re)n wege(n)/
aen hen come(n) wae(re) alse die renten niet te laten/
volgen tot dat dair af beslicht soude sijn gesciet/
voe(r) ons gened(ichs) he(re)n raide jegen colinet le baillu/
welc colinet na d(er) hant bij seke(re)n sijne(n) brieve(n) den/
voirs(creven) scepen(en) gelast hadde den voirs(creven) jacop en(de)/
sijnen sone te laten volgen bij alsoe dat de/
voirs(creven) jacop soude vestich(eit) doen den voirs(creven)/
colinet te restitue(re)n tghene des hem van rechts/
soude toebehoe(re)n es get(er)mineert dat de voirs(creven)/
jacop de selve vestich(eit) doen soude ende dair/
de rente(n) ontfa(n)gen den welken navolgende/
ten versueke d(er) selver scepen(en) de voirs(creven) jacop/
heeft geloeft de restitucie op de voirs(creven) vuege/
te doen(e) act(um) in pleno consilio ja(nuarii) t(ertia)
ContributorsLieve Van Hoestenberghe , Jos Jonckheer
Moderated byLieve Van Hoestenberghe
Last update: 2015-08-27 by Agata Dierick