SAL7342, Act: R°257.1 (391 of 650)
Search Act
previous | next
Act R°257.1  
Act
Date: 1448-01-29

Transcription

 by 
It(em) ka(tlij)[ne] vander lynden weduwe willems wilen stercx en(de) henr(ick) hue(r) sone/
in p(rese)ncia hebben genome(n) ende bekint dat zij genome(n) hebbe(n) van he(re)n/
arde van artsloe p(ri)or des godsh(uys) vande(n) p(er)cke bij loeven(en) inde(n) name/
en(de) van wegen sco(n)vents des voirs(creven) godshuys een eeussel houden(de) i boender/
paulo gelege(n) inde p(ro)chie van ov(er)dile op de dile tussce(n) de veeweyde en(de)/
de(n) goeden h(er) claes van s(in)te goericx ridd(er)s meyers te loeven(en) te houde(n) en(de)/
te hebben van sinte m(er)tensmisse lestleden eene(n) t(er)mijn van xii jare(n) lang/
deen na dander staphants sond(er) middel volgen(de) elcx jaers d(aer)enbi(n)ne(n)/
voe(r) en(de) om vi g(ri)pen te xl pl(a)c(ken) stuc alle jare tsinte m(er)tensmisse/
te betalen den voirs(creven) h(er) arde en(de) ruelen van erpe aut It(em) es vorw(er)de/
dat zij de voirs(creven) goede hare(n) voirs(creven) t(er)mijn duerende wel en(de) loflijc ruyme(n)/
veeghen ende ryoelen selen also dat den voirs(creven) goidsh(uys) dair af gheen/
scade en comen en(de) de selve ten eynde van hare(n) t(er)mijne also late(n)/
It(em) selen sij oec alle den last dair uut gaende also in tijts/
betale(n) dat tselve goidshuys d(aer) bij niet gepraemt en worde/
py(n)noc witte ja(nuarii) xxix
Contributors
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2015-08-20 by Agata Dierick