SAL7342, Act: R°264.3 (400 of 650)
Search Act
previous | next
Act R°264.3  
Act
Date: 1448-02-01

Transcription

2018-12-19 by Pieter Soetewey
Tvo(n)nisse tussce(n) de kercmeesters van weve(r) in deen zijde en(de) gorde hanckart als/
geleit tot den goede(n) wout(er)s van buetschoe(re) in dande alse vanden gebreke va(n)/
refectien van misgewaden orname(n)ten en(de) ande(re)n sake(n) d(aer) inne dat de voirs(creven)/
kercmeest(er)s meynde(n) dat h(er) wille(m) wilen coenraert als p(er)soen ald(aer) ter/
selver kerken weert gehouden was ende also voirt de goede na de(n) selve(n)/
h(er) willem(me) op de(n) voirs(creven) wout(ere)n gebleven also zij hoopten sculdich ware(n)/
gepraemt te wesen d(aer) jege(n) de voirs(creven) gorde he(n) opponeren(de) dede/
segge(n) alrehande reden(en) inde(n) rechte dienen(de) tot sijne(n) p(ro)fite en(de) om/
vande(n) voirs(creven) eyssche onbelast te blive(n) was gewijst met desen worde(n) dat/
alsulke(n) aensprake als de voirs(creven) kercmeesters te(n) voirs(creven) gorde w(er)t gedaen/
heeft hebbe(n) dat die den voirs(creven) gorde noch sijne(n) beleyde aen de selve goede/
ghee no onstade doen en sal p(rese)nt(ibus) o(mn)ib(us) ex(cep)[to] abs(oloens) febr(uarii) p(ri)ma
ContributorsLieve Van Hoestenberghe , Jos Jonckheer
Moderated byLieve Van Hoestenberghe
Last update: 2015-08-20 by Agata Dierick