SAL7342, Act: R°335.4 (489 of 650)
Search Act
previous | next
Act R°335.4  
Act
Date: 1448-04-05

Transcription

2019-04-23 by Pieter Soetewey
Item van alsulken stoete alse jan van daelhem gehete(n) van pamele in deen/
zijde en(de) arnt van daelhem diemen heet van pamele gebrued(er)s in dande(re)/
hebben moegen deen teghen den ande(re)n aengaende hue(re)n erflijch(eit) haven/
oft andersins totten dage toe van heden sijn de selve gebrued(er)s comen/
voe(r) scepen(en) van loven(en) en(de) hebben hen vande(n) selve(n) stoote gekeert en(de)/
gesubmittert in segge(re)n te weten(e) in willeme(n) van daelhem wonen(de)/
te pamele wille(m)me van buetschoe(re) en(de) bellen knoep bij alsoe dat/
de segge(re)n hue(re) vande(n) gescillen informe(re)n selen en(de) hue(re) uutsprake/
dair af doen bynnen eender maendt naetstcomen(de) p(ro)mitt(entes)/
ratu(m) pynnoc miles witte ap(ri)lis v[ta]
ContributorsLieve Van Hoestenberghe
Moderated byLieve Van Hoestenberghe
Last update: 2015-08-20 by Agata Dierick