SAL7342, Act: R°338.3 (497 of 649)
Search Act
previous | next
Act R°338.3  
Act
Date: 1448-04-08

Transcription

2019-08-24 by Pieter Soetewey
Item goert vanden lare wonen(de) te pellenberch in p(rese)ncia heeft genomen van wille(m)me de smet/
van pellenberch een deel vander thienden sproefs van loven(en) te pellenberch geleghen/
te weten soe verre dat die belegen is op bovenhoefs velt opt boevenhoefs velt/
met den beemde dair aen liggen(de) tot der beken noch op een velt gheheten broekervelt/
gaende aende beke vors(creven) en(de) op tvelt geheten [deertbrugger velt comen(de) aent vors(creven) broekervelt Item noch op een velt geheten] spapen velt gelegen dair neven/
en(de) op tvelt geheten dlair velt Item noch op een bloc lants toebehoe(re)nde lodewijken/
vanden mersberge gelege(n) aen sproeft beempt van ghempe Item noch heeft/
de selve goert genome(n) als boven alle de cleyne thiende den selve(n) proefst toebehoe(re)nde/
gelijc die vallen sal en(de) gelegen is van aen des vors(creven) lodewijcx bloc ter lairstrate(n)/
wert en(de) alsoe voirt tot der h(er)straten en(de) alsoe vervolgen(de) tot aenden cortenberch/
omgaende tot d(er) wittervrouwen hove van loven(en) en(de) alsoe tot d(er) kerken beken/
en(de) lodewijcx vande(n) meersberge hove gelijkerwijs ka(tlij)[ne] vande(n) hoeve(n) die h(ier)/
voirmaels gehoude(n) heeft Te houden en(de) te hebben van s(in)[te] jans misse lest lede(n)/
eene(n) t(er)mijn van vi jae(re)n lanc elcx jairs dae(re)n bynnen om v mudden rox/
en(de) v muddde(n) even(en) elcx grans goet en(de) payabel der maten van loven(en) alle/
jae(re) ts(in)te andries messe apostels te betalen en(de) te loven(en) te leve(re)n inde h(er)berge/
des vors(creven) proefst quolib(et) ass(ecutu)[m] witte wynge ap(ri)lis viii
Contributorskristiaan magnus
Moderated byGreet Stevens
Last update: 2015-08-20 by Agata Dierick