SAL7342, Act: R°420.2 (641 of 649)
Search Act
previous | next
Act R°420.2  
Act
Date: 1448-06-20

Transcription

2020-05-28 by Pieter Soetewey
It(em) henric van maelcote wille(m)s sone wijlen van maelcote wonen(de)/
te borre in p(rese)ncia heeft genome(n) ende bekent dat hij genome(n) heeft/
van m(ijn) vrouwe(n) d(er) priori(n)ne(n) vande(n) witte vrouwe(n) te loven(e) twe boe(n)de(r)/
beemds gelege(n) in assenbroec in twe stucke dair af deen heedt dlange/
boend(er) dwelc alle jaire v(er)sprinct jege(n) tcorte boend(er) dair bij gelege(n) ende/
vande(r) boende(r) gelege(n) bij scloest(er)s goed van sint g(er)truden te loven(e) te/
houde(n) en(de) te hebben van sint jansmisse naestcomen(de) ene(n) t(er)mijn van v/
jaire(n) lanc v(er)volgende elx jairs dae(re)n bynne(n) om xviii xvi clinck(ar)ts/
mo(n)ete te xiiii stuv(er)s gerekent tsinte m(er)tens misse inden wynt(er) te betalen(e)/
d(er) vors(creven) m(ijn) vrouwe(n) en(de) roelofve vand(er) elst den jongen oft den/
ene(n) van he(n) brenge(r) des briefs alle ja(r)e den voirs(creven) t(er)mijn due(re)nde/
quolib(et) ass(ecutu)[m] witte willem(air) junii xx
ContributorsLieve Van Hoestenberghe
Moderated byLieve Van Hoestenberghe
Last update: 2015-08-21 by Agata Dierick