SAL7342, Act: V°259.2 (394 of 649)
Search Act
previous | next
Act V°259.2  
Act
Date: 1448-01-30

Transcription

2020-06-19 by Pieter Soetewey
It(em) willem stroebant van eppeghe(m) die opten xxiii[ten] dach van junio int/
jair xiiii[c] xlvi nam in pachtingen thof des godshuys vanden/
p(er)cke geheten ter monict te houden van hafm(er)te doen/
lestleden ene(n) t(er)mijn van ix jae(re)n lanc dwelc jannes/
thireon hem van des godsh(huys) wegen uutgaf heeft den voirs(creven)/
ja(n)nese tot behoef vande(n) godshuyse de selve pechtinge/
wed(er)overgegeve(n) en(de) quijtgescouden geloven(de) de selve willem/
dair af te scheiden van half meye neestcomen(de) ov(er) jair ende/
alsdan sijn leste jair te maken en(de) den voirs(creven) godshuyse/
te voldoen van allet ghene des de voirs(creven) vorwerden begripen/
mach het zij vanden jair renten die vallen sal s(in)te andr(ies)misse/
naestcomen(de) desgelijcx sinte m(er)tensmisse vanden lande te mesten/
te wynne(n) en(de) te besayen beyde van wynt(er) en(de) som(er) vruchten de/
arde vande(n) selve(n) goede(n) alsoe die gelegen sijn inde est/
fideiussor joh(ann)es vande(n) ouderhove di(ct)us vrancx c(om)morans/
apud diedeghe(m) et p(ri)m(us) cor(am) eisd(em)
ContributorsLieve Van Hoestenberghe , Jos Jonckheer
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2015-08-20 by Agata Dierick