SAL7342, Act: V°293.2 (438 of 650)
Search Act
previous | next
Act V°293.2  
Act
Date: 1448-02-26

Transcription

2019-02-07 by Pieter Soetewey
It(em) henric coelne(re) heeft ontsedt op eene(n) borge te dage en(de) te/
rechte te come(n) alsulke(n) ii holl(andsche) guld(en) alse de p(ri)oer vande(n)/
augustijne(n) te loeven(en) heeft doen besette(n) aen mathijse va(n) mu(n)te(n) diest/
de(n) voirs(creven) henr(icke) coelne(re) sculd(ich) was inde est fideiussor eiusd(em) henr(icus)/
joh(ann)es d(i)c(t)us cled(er)make(r) (com)mor(ans) in p(er)cstrata et p(rim)[us] eisd(em)
ContributorsLieve Van Hoestenberghe
Moderated byLieve Van Hoestenberghe
Last update: 2015-08-20 by Agata Dierick