SAL7342, Act: V°305.2 (456 of 650)
Search Act
previous | next
Act V°305.2  
Act
Date: 1448-03-05

Transcription

2019-02-13 by Pieter Soetewey
It(em) want gielijs castelanis van hellegate die na den rechte der/
stad van loven(en) comen en(de) beleit es tot allen den goeden have en(de)/
erve gielijs wilen hellemans geheten b(er)tels van gielize/
vander eycken alse gemechticht met scepen(en) brieve(n) van antw(er)pen/
alle de goeden en(de) sculden m(er)grieten cobs op den dach van heden/
inne bescreven was metter stad brieve(n) van loven(en) tot welken/
dage de selve gielijs vander eycken int recht niet en/
compareerde soe hebben de he(re)n scepen(en) van loven(en) ter/
manissen smeyers gewijst voir een vo(n)nisse datme(n) den/
voirg(enoemde) gielize castelanis vanden voirs(creven) goede(n) houden sal/
inde macht van sijne(n) voirs(creven) beleide alsoe v(er)re dat noch voe(r)/
scepen(en) comen wae(re) p(rese)nt(ibus) eisdem
ContributorsLieve Van Hoestenberghe
Moderated byLieve Van Hoestenberghe
Last update: 2015-08-20 by Agata Dierick