SAL7342, Act: V°339.2 (499 of 650)
Search Act
previous | next
Act V°339.2  
Act
Date: 1448-04-08

Transcription

2019-08-21 by Pieter Soetewey
It(em) de voirs(creven) j lijsbet en(de) jan hue(r) soen hebben malcande(re)n toe/
geseecht en(de) geloeft dat zij in beide(n) zijden ter wettig(er) zeden [rekeni(n)gen]/
bringen sullen alle tghene des elc van hen mach hebbe(n) gehave(n)/
vande(n) gedeelte ende goeden toebehoe(re)nde lodewijke(n) de vleechouwe(re)/
nu uut den lande wesende broeder des voirs(creven) jans o(m)me d(aer) mede/
des selfs lod(ewijx) scout die hij dueghdelic sculdich es betaelt te/
werden Ende want de voirs(creven) lijsbet des selfs lodewijx goede/
voirtaen heffen sal o(m)me des hij sculdich mach wesen d(aer)/
af te v(er)nuegen Soe heeft zij geloeft en(de) toegeseecht den/
voirs(creven) lodewike(n) als hij bynne(n) lands sal come(n) wettige rekeni(n)ge/
te doen(e) alsoe dat hij des content ende te vreden sal wesen/
cor(am) eisd(em)
Contributorskristiaan magnus
Moderated byGreet Stevens
Last update: 2015-08-20 by Agata Dierick