SAL7342, Act: V°47.1 (77 of 649)
Search Act
previous | next
Act V°47.1  
Act
Date: 1447-07-24

Transcription

2020-01-01 by Pieter Soetewey
Van meester jan vanden broeke/
It(em) want meester jan vanden broecke gevo(n)nist heeft voir meye(r) e(nde)/
scepen(en) van loeven(e) zeke(re) scepen(en) brieve van loeven(e) spreken(de) van xii/
grijpe(n) te xl pl(a)c(ken) tstuck erflijcker rinte(n) alle jare half te kersmisse/
en(de) half ts(in)t jansmisse te betale(n) aen ende de op de goede hier na bescr(even)/
jans to(m)marts gelege(n) ond(er) de banc vand(er) borch Inde(n) yerste(n) aen(de) ende/
op een wat(er)moele(n) mette(n) huyse en(de) hove d(aer) aen gelege(n) en(de) alle(n)/
sijne(n) toebehoirte(n) gelege(n) tusscen de borchberch en(de) de strate gaende te/
grymberge(n) weert It(em) aen en(de) op eene(n) wouwer gelege(n) bove(n) de/
voirs(creven) moelen met eene(n) grechte d(aer) toe hoiren(de) gelijc dat gelege(n) es/
naest de(n) goede(n) jans wilen zeelmake(re) It(em) aen en(de) op een eeussel/
gehete(n) den onderpandt met sijne(n) toebehoirte(n) gelege(n) tussce(n) de(n) goede(n)/
der kinde(re)n henr(ix) wile(n) van ranst en(de) wout(er)s wile(n) vander noot/
It(em) aen en(de) op i huys en(de) hof mette(n) bogarde d(aer) aen gelege(n) ende/
allen sijne(n) toebehoirte(n) gelijc dat belege(n) es jege(n) de moelen(en) ov(er)/
comen(de) metten eene(n) eynde tot aen de strate aldair en(de) mette(n)/
ande(re)n eynde tot aen tcleyn straetken It(em) aen en(de) op i hof/
gehete(n) buggenhout gelege(n) neve(n) de loegenbeke tusscen de/
ghesselstrate en(de) den voet pat gaende te(n) putborne weert/
It(em) aen en(de) op eene(n) hof mette(n) huyse d(aer) op staende en(de) alle(n)/
zijne(n) toebehoirte(n) gelege(n) tussce(n) de moele(n)beke en(de) tstreetken/
gelege(n) neve(n) de goede jans vande(n) dijcke It(em) aen ende op een/
dachmael beempts luttel min oft meer gelege(n) tussce(n) de ghessel/
strate ende dat eeussel geheten buggenhout En(de) de scepen(en) va(n)/
loeven(e) gewijst hebbe(n) dat de voirs(creven) meester jan soude trecken op de/
voirs(creven) pande vonde hij te pande(n) dat hij pande(n) soude en(de) en/
vonde hij niet te panden dat hij dan voirt vare(n) soude(n) metten/
rechte aldair niet te panden bevonde(n) en waert soe sijn de(n)/
selve(n) meester janne de voirs(creven) pande voir gebrec va(n) sijne(n) voirs(creven)/
rinte(n) met coste en(de) co(m)me(re) va(n) rechte dair op geloepe(n) met meye(r)/
en(de) scepen(en) van loeven(e) behoirlijc gelevert en(de) in hande(n) ghesedt/
p(rese)nt(ibus) wynge willem(air) julii xxiiii
ContributorsLieve Van Hoestenberghe , Agata Dierick
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2015-08-19 by Agata Dierick