SAL7342, Act: V°89.1 (148 of 649)
Search Act
previous | next
Act V°89.1  
Act
Date: 1447-09-13
Languages:Latinum,Nederlands

Transcription

2019-10-31 by Pieter Soetewey
It(em) villicus lov(aniensis) med(iantibus) scabinis lov(aniensibus) adduxit mychaele(m) absoloens p(ro)nu(n)c/
scabinu(m) lov(aniensem) qui virtute l(itte)rar(um) scabinor(um) lov(aniensium) mo(do) de(bi)[to] adductus/
est ad o(mn)ia (et) sing(u)la bona dmobilia (et) immobilia judoci quond(am) absoloens/
sui f(rat)ris ad o(mn)ia (et) sing(u)la bona i(m)mobilia (et) he(re)dita(r)ia joh(ann)is seghers/
(com)mor(antis) lov(anii) in hoelstrata sit(a) infra lov(anium) (et) ex(tra) in domib(us) curtib(us)/
t(er)r(is) ar(abilibus) p(ra)t(is) pascuis (et) suis p(er)tinen(tiis) univ(er)s(is) attinen(tibus) p(ro) c(er)t(is) recog(nitionibus) /
(et) p(ro)miss(ionibus) (con)sc(ri)pt(is) in l(itte)ris scabinor(um) lov(aniensium) quar(um) tenor sequit in hec/
v(er)ba Cont zij allen liede(n) dat jan zegers wonen(de) te loven(en) inde/
hoelstrate in yeg(enwoirdicheit) der scepen(en) van loven(en) gestaen heeft gehuert/
en(de) bekent dat hij gehuert heeft tegen joese absoloens enen/
beemt gelegen te wilsele over de brugge neve(n) de goede(n)/
claes de kersmak(er) en(de) arnde vand(er) lane(n) te houde(n) en(de) te hebbe(n)/
van s(in)te m(er)tensmisse lestlede(n) ene(n) t(er)mijn van drie jae(re)n lang due(re)nde/
elx jairs dae(re)n bynne(n) om en(de) voe(r) xviii gul(den) rijd(er)s der mu(n)ten ons/
gened(ichs) he(re)n sh(er)toge(n) van bourg(oign)[en] en(de) van brab(ant) goet en(de) ghinge/
alle jae(re) sinte m(er)tensmisse inden wynt(er) te betalen den voirs(creven) t(er)mijn/
due(re)nde en(de) telken t(er)mijne als v(er)volghde schout It(em) es vorwerde/
en(de) ond(er)sproken dat de voirs(creven) jan segers ten yersten jae(re) scheide(n) mach/
op dat hem gelieft hier wae(re)n ov(er) arnt vande(n) velde en(de) vranc/
willem(air) scepen(en) te loven(en) gedaen int jair ons he(re)n dusent vierhond(er)t/
drienveertich op den xxvii[ten] dach van meye Et h(ab)uit que(re)las/
h(iis) int(er)f(uerunt) pynnoc willem(air) sept(embris) xiii
ContributorsLieve Van Hoestenberghe , Jos Jonckheer , Agata Dierick
Moderated byMi-Je Van Gils
Last update: 2017-02-10 by Agata Dierick