SAL7343, Act: R°102.7 (180 of 593)
Search Act
previous | next
Act R°102.7  
Act
Date: 1448-09-30

Transcription

2019-05-19 by Henri Brandenburg
It(em) es vorw(er)de oft de voirs(creven) gehuyscen de voirs(creven) lijftocht bynne(n) den/
voirs(creven) iii jaire(n) niet af en quete(n) dat zij dan den voirs(creven) borge(n) oft e(n)nige(n)/
van hen te hare(n) behoef te hue(re)r ond(er)wijsen? in hande(n) setten sulle(n) i huys/
en(de) hof met alle(n) zijne(n) toebeh(oerten) gelegen te v(er)trijke tussce(n) she(re)nstrate/
in beiden zide(n) om hen dair mede onthave(n) te worden eisd(em)
ContributorsMi-Je Van Gils
Moderated byMi-Je Van Gils
Last update: 2015-03-03 by Jos Jonckheer