SAL7343, Act: R°15.4 (28 of 593)
Search Act
previous | next
Act R°15.4  
Act
Date: 1448-07-06

Transcription

2015-04-22 by Henri Brandenburg
It(em) want franc vaes beclaecht was van gorde de grote sijne(n) oem voir/
de so(m)me van ii[c] noble d(aer) af zij dach hadde(n) jege(n) malcande(re)n voir s(in)t jans(misse)/
lestlede(n) welke(n) dach alt(oes) v(er)streken es tot op hede(n) ald(aer) de voirs(creven) gord/
niet en comp(ar)erde so hebbe(n) de he(re)n scepen(en) va(n) loeven(en) t(er) menisse(n) smeyers/
de(n) voirs(creven) vrancke(n) vand(er) voirs(creven) so(m)me(n) verweert gewijst p(rese)nt(ibus) o(mn)ib(us)/
julii vi[ta]
//
ContributorsInge Moris
Moderated byInge Moris
Last update: 2015-04-22 by Inge Moris