SAL7343, Act: R°83.3 (155 of 593)
Search Act
previous | next
Act R°83.3  
Act
Date: 1448-09-12

Transcription

2019-03-30 by Henri Brandenburg
It(em) want yde weduwe arts wile(n) ve(re)noede(n) cup(er)e als geleit tot alle(n) de(n) goede(n)/
ka(tli)[ne(n)] weduwe jans wile(n) vande(n) eyssche va(n) meldert en(de) lijsbette(n) zij(n)re docht(er)/
op de(n) dach van hede(n) dat hadde doen inscriven arde van lymborch die/
hoirt hoir ongebruyc dede aen een laghe wij(n)garts gelege(n) opde(n)/
dore(n)berch tussce(n) de(n) goede(n) arts va(n) libbeke en(de) janne van de(n) berghe Tot/
welke(n) de voirs(creven) art niet en qua(m) so hebbe(n) de he(re)n scepen(en) va(n) loeven(en)/
ter manisse(n) smeyers gewijst voir i vo(n)nisse datme(n) de voirs(creven) yde/
vande voirs(creven) laghe wijngarts houde(n) sal in hoire(n) beleyde also v(er)re/
d(at) noch voir hen come(n) es p(rese)nt(ibus) o(mn)ib(us) sept(embris) xii
ContributorsMi-Je Van Gils
Moderated byMi-Je Van Gils
Last update: 2015-03-03 by Jos Jonckheer