SAL7345, Act: R°196.3 (316 of 627)
Search Act
previous | next
Act R°196.3  
Act
Date: 1452-01-13

Transcription

2019-02-01 by Chris Picard
Item wut dien dat jannes van honshem die naden rechte der stat van loven(en)/
come(n) en(de) beleidt es tot allen den goeden have en(de) erve diericx wilen van/
zanthoven ende opden dach van heden onder meer ande(r) p(er)sonen hadden/
doen innescrive(n) henricke wynants en(de) arnt van yngelbeke [die] hem/
ongebruyc deden aen div(er)se porcelen vande(n) selve(n) goede(n) so v(er)re zij gelege(n)/
zijn onder de bancken van santhove(n) en(de) van caggevenne ende de/
voirs(creven) twee p(er)sone e(m)mer in p(er)sone voir oogen niet come(n) en zijn/
So wijsden de vo(n)nissen der he(re)n scepen(en) van loven(en) datme(n) den vors(creven)/
jannesse vanden voirs(creven) goeden houden soude inde macht van zijne(n)/
voirs(creven) beleide also v(er)re alst noch voe(r) hen come(n) es p(rese)ntib(us) o(mn)ib(us) scab(inis)/
ja(nuarii) xiii
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2016-03-15 by Jos Jonckheer