SAL7345, Akte: R°196.3 (316 van 628)
Zoek akte
Vorige | Volgende
Akte R°196.3  
Act
Datum: 1452-01-13

Transcriptie

2019-02-01 door Chris Picard
Item wut dien dat jannes van honshem die naden rechte der stat van loven(en)/
come(n) en(de) beleidt es tot allen den goeden have en(de) erve diericx wilen van/
zanthoven ende opden dach van heden onder meer ande(r) p(er)sonen hadden/
doen innescrive(n) henricke wynants en(de) arnt van yngelbeke [die] hem/
ongebruyc deden aen div(er)se porcelen vande(n) selve(n) goede(n) so v(er)re zij gelege(n)/
zijn onder de bancken van santhove(n) en(de) van caggevenne ende de/
voirs(creven) twee p(er)sone e(m)mer in p(er)sone voir oogen niet come(n) en zijn/
So wijsden de vo(n)nissen der he(re)n scepen(en) van loven(en) datme(n) den vors(creven)/
jannesse vanden voirs(creven) goeden houden soude inde macht van zijne(n)/
voirs(creven) beleide also v(er)re alst noch voe(r) hen come(n) es p(rese)ntib(us) o(mn)ib(us) scab(inis)/
ja(nuarii) xiii
Nagekeken doorkristiaan magnus
Moderatorkristiaan magnus
Laatste update:: 2016-03-15 door Jos Jonckheer