SAL7345, Act: R°208.1 (338 of 627)
Search Act
previous | next
Act R°208.1  
Act
Date: 1452-01-19

Transcription

2019-04-18 by Chris Picard
It(em) es inder voirs(creven) vorwerde(n) ondersproke(n) dat de voirs(creven) gabriel/
tryapain levere(n) sal de(n) voirs(creven) janne va(n) muysene cleer goet om/
cleer ghelt en(de) hem d(aer) inne erven goeden en(de) vestich(eit) doen/
voir he(re)n en(de) hove(n) dair en(de) also dat behoire(n) sal en(de) dat de voirs(creven)/
(christ)offels en(de) gabriel zijn brueder de(n) voirs(creven) ja(n)ne waerscap gelove(n)/
selen te loeven(en) te bruessel te mechlen en(de) elde(r) d(aer) hij beghe(re)n sal/
also dat de(n) voirs(creven) ja(n)ne dat vast en(de) zeker zijn sal en(de) dat/
bij den wetten van loeven(en) en(de) gekent sal worden dat de(n) voirs(creven)/
janne genoech vaste en(de) zeker sal zijn Insgelijcx dat alsulke(n)/
duwarie als des voirs(creven) gabryels wijf heeft op de voirs(creven) goede/
de selve gabriel af sal doen doen also va(n) node wesen sal ter/
vesticheit vanden voirs(creven) janne eisd(em)
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2016-03-15 by Jos Jonckheer