SAL7345, Act: R°21.6 (38 of 627)
Search Act
previous | next
Act R°21.6  
Act
Date: 1451-07-17

Transcription

 by 
It(em) want gielijs va(n) udeke(m) voirspreke als geleit na de hoge h(er)lich(eit) ons/
liefs gened(ichs) he(re)n en(de) de(n) rechte zij(n)re stad va(n) loeven(en) tot alle(n) de(n) goede(n) beyde/
have en(de) erve rasonis raes del court gehete(n) va(n) pierpont en(de) katheline(n)/
sijns wijfs docht(er) henr(ix) wile(n) cadocx welc henric geleit was tot alle(n) de(n)/
goede(n) pirarts maghineal op de(n) dach va(n) hede(n) dede hadde doen/
inscrive(n) pirar del mez die hem ongebruyc dede aen so(m)mige vande(n)/
selve(n) goede(n) Te wete(n) aen i huys en(de) hof met zijne(n) toebehoirten/
houden(de) omtrint vi dach(mael) gelege(n) te duwecheal neve(n) de(n) wech d(aer)men/
gheet tshertoge(n)dale w(er)t en(de) neve(n) de(n) goede(n) gehete(n) de peerlere/
toebehoiren(de) de(n) beghine(n) va(n) grave(n) It(em) aen iii dach(mael) lants gelegen/
ald(aer) neve(n) dbeghijne(n)streetken en(de) de beke van duwecheal Tot welke(n)/
dage de voirs(creven) pirar del mez niet come(n) en es so hebben de he(re)n de/
scepen(en) va(n) loeven(en) t(er) manissen smeyers gewijst voir i vo(n)nisse datme(n) de(n) voirs(creven)/
gielise d(aer) af houde(n) sal inde macht va(n) sijne(n) beleyde so v(er)re dat noch voir/
hen comen es p(rese)ntib(us) o(mn)ib(us) ex(cep)[to] m(ychaele) abs(oloens) julii xvii
Contributors
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2017-03-03 by kristiaan magnus