SAL7345, Act: R°260.4 (440 of 627)
Search Act
previous | next
Act R°260.4  
Act
Date: 1452-03-04

Transcription

2020-09-11 by Chris Picard
It(em) het es vorwerde dat waert dat sake dat de voirs(creven) ja(n)nes/
die hem alsnu bekint heeft wael en(de) wettel(ijc) voldaen [en(de) v(er)nuecht] te zijne vand(er)/
voirs(creven) zij(n)re moeder va(n) alle tgene des he(m) na doot sijns vad(er)s/
wile(n) voirs(creven) gebleve(n) en(de) v(er)storve(n) es oft he(m) na sij(n)re moed(er) doot sele(n)/
moege(n) blive(n) so v(er)re zij die opde(n) dach va(n) hede(n) metter hant/
heeft he(m) in tide(n) toecomen d(aer) jege(n) rebell maecte en(de) he(m) opposere(n)/
woude met rechte oft anders dat alsdan de voirs(creven) zijn moeder hue(r)/
mette(n) voirs(creven) brieve behulpe(n) sal moege(n) en(de) and(er)s niet En(de) heeft/
gekint de voirs(creven) ja(n)nes dat de voirs(creven) zijn moed(er) mette(n) voirs(creven)/
goede(n) hue(re)n vryen wille doen sal moege(n) na hue(r) geliefte(n) also/
v(er)re alst he(m) aengheet En(de) oft geboirde dat zij e(n)nige va(n) dien/
v(er)cochte oft v(er)thiere(n) moeste altijt hant en(de) mont d(aer) toe te doene/
alsoet behoeft en(de) dat gestentich en(de) va(n) w(er)de(n) te houd(en) eisd(em)
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2016-03-22 by Jos Jonckheer