SAL7345, Act: R°261.2 (442 of 627)
Search Act
previous | next
Act R°261.2  
Act
Date: 1452-03-07

Transcription

2020-09-11 by Chris Picard
Item de co(m)mandeur van binckem heeft mechtich gemaect te eyssche(n)/
en(de) te vervolghen alsulken vo(n)nis als hanc voe(r) meye(r) ende/
scepen(en) van loven(e) tusschen hem en(de) goerde hanckart als geleit/
totten goeden gheerts coppens lodewijcke mercx voerspreke/
en(de) al d(aer) inne te doene [gelic] oft hijt selve in sijne(n) p(er)soen doen dade/
cor(am) witte wynge m(ar)tii vii
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2016-03-22 by Jos Jonckheer