SAL7345, Act: V°205.4 (334 of 627)
Search Act
previous | next
Act V°205.4  
Act
Date: 1452-01-18

Transcription

2019-04-18 by Chris Picard
It(em) want jan vande(n) putte als geleydt nae de(n) rechte der/
stad va(n) loven(en) tot alle(n) de(n) goede(n) beyde have en(de) erve henr(ix)/
oege op hede(n) hadde doen inscrive(n) de(n) voirs(creven) henr(icken) die hem/
ongebruyc dede alle de selve goede(n) tot welcke(n) [dage] de voirs(creven) henr(ic)/
niet comen [en] es Soe hebbe(n) de he(re)n de scepen(en) va(n) loven(en) gewijst/
voir i vo(n)nisse datme(n) den voirs(creven) janne vande(n) voirs(creven) goede(n)/
houde(n) sal inde macht va(n) sijne(n) voirs(creven) beleyde soe v(er)re dat/
voir scepen(en) comen es p(rese)nt(ibus) o(mn)ibus ex(cep)[to] abs(oloens) januar(ii) xviii
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2016-03-15 by Jos Jonckheer