SAL7346, Act: R°29.1-V°29.1 (51 of 677)
Search Act
previous | next
Act R°29.1-V°29.1  
Act
Date: 1452-07-27

Transcription

2015-03-17 by kristiaan magnus
It(em) symoen de walsche woenen(de) te velthe(m) en(de) lijsbeth va(n) rotsel(air)/
sijn wijf in deen zijde en(de) rijchout jacops sone va(n) utricht goerdt pet(er)s/
sone swager des voirs(creven) rijckhouts voe(r) hem en(de) jouffr(ouwe) m(ar)griete(n) sijn/
wijf sust(er) des selfs rijckhouts rijckhoudt gerits sone vande(n) sande/
in dande(re) zijde denijs boudens lod(ewijx) sone en(de) jorijs vand(en) berge/
met katline(n) sijne(n) wive sust(er) des voirs(creven) denijs inde derde Sijn/
eens worde(n) en(de) met malcande(re)n ov(er)come(n) alse vande(n) goeden/
hier onder gespecificeert bleve(n) nae de doot denijs [wilen] boudens/
en(de) alite(n) wijle(n) vand(en) sande sijns wijfs vand(en) welcke(n) de voirs(creven)/
p(er)soene hen rechte erfgename(n) v(er)mete(n) te wese(n) Te wete(n) vand(en)/
huyse ende hove geleg(en) te velthe(m) neve(n) de boegaertstrate/
en(de) de(n) goede(n) jacops machiels ende vander herberge(n) met hue(re)r/
toebehoirte(n) en(de) aenclevynge(n) onv(er)scheiden aen een gelege(n) te/
velthe(m) op de h(er)strate geheete(n) den hert tussche(n) de goede/
denijs boudens voirs(creven) en(de) de kerchofstrate inder vuege(n) h(ier)/
nae v(er)claert Te weten dat niet jegestaende den lant/
rechte (con)t(ra)rie wesende oft e(n)nige(n) testamente vande(n) voirs(creven)/
wijle(n) gehuyssche(n) denijse en(de) alite(n) voirmaels tsame(n) oft/
besundert gemaict contrarie va(n) desen begrijpende de/
voirs(creven) symoen de walsche en(de) lijsbet sijn wijf [voirs(creven)] huys en(de) hof/
gelege(n) neve(n) de boegaertstrate voirs(creven) voe(r) hen en(de) hue(re)n/
naecomelinge(n) tot eewige(n) dage(n) volge(n) sal sonder den/
ande(re)n p(er)soene(n) voirs(creven) oft hue(re)n naecomelinge(n) dair toe/
e(n)nige actie te behouden en(de) dat deen helicht vand(er)/
voirs(creven) h(er)berge(n) den hert geheete(n) met hue(re)r toebehoirten/
sal volge(n) den voirs(creven) jacope goerde m(ar)griete(n) sijne(n) wive/
en(de) rijckhoute sond(er) oic dair aene den ande(e)n p(er)sone(n) voirs(creven)/
e(n)nich deel oft recht te behouden en(de) dand(er) helicht sal/
volge(n) den voirs(creven) denijse [en(de)] sijne(n) swager [en(de)] sust(er) en(de) [voe(r) hem en(de)] hue(re)n naecomeli(n)ge(n)/
Geloven(de) elc den ande(re)n va(n) des voirs(creven) es altoes genouch te/
doene oft zij deen den ande(re)n yet te nauwe gedaen hadde(n) p(ro)ut/
geloven(de) voirt de voirs(creven) jacop goert en(de) rijchout te v(er)vange(n)/
fuysexe suster des voirs(creven) jacops aerde en(de) maghtelde(n) brued(er)
//
en(de) sust(er) rijchouts vande(n) zande voirs(creven) bijd(er) hant niet sijnde/
te v(er)vange(n) en(de) in dien te hebbe(n) dat zij de voirs(creven) goede/
(con)trarie der manie(re)n voirs(creven) niet aenspreke(n) en sulle(n) en(de) als/
zij bijder hant come(n) dat sijse dan tot hue(re)n behoef/
sulle(n) v(er)thien der selv(er) renu(n)cierende alsoe dat eene(n)/
yegelijke(n) van hen genouch zijn moege pynnoc tymple/
julii xxvii/
ContributorsJos Jonckheer
Moderated byJos Jonckheer
Last update: 2015-03-17 by Jos Jonckheer