SAL7346, Act: R°319.2 (542 of 677)
Search Act
previous | next
Act R°319.2  
Act
Date: 1453-04-16

Transcription

2019-12-23 by kristiaan magnus
It(em) de voirs(creven) h(er) hubrecht heeft geco(n)senteert de voirs(creven) so(m)me by(n)ne(n) sijne(n) leven(e)/
hem betaelt sijnde oft zijne(n) sone nae sijn doet dat hij da(n) dese(n) brief/
met noch eene(n) brieve va(n) ii mudde(n) rox lijfpe(n)sie(n) d(aer) inne art gheronx/
p(ri)ncipael is en(de) de vors(creven) p(er)soene en(de) ande(re) borge(n) e(n)nige(n) va(n) hue(re)n vriende(n)/
sal ov(er)geve(n) te(n) selve(n) rechte om opde(n) p(ri)ncipael tgeheel te v(er)hale(n) ende/
op elke(n) vande(n) borge(n) sijn aendeel en(de) and(er)s niet Cor(am) eisd(em)
ContributorsJos Jonckheer
Moderated byGreet Stevens
Last update: 2015-03-18 by kristiaan magnus