SAL7346, Act: R°347.1 (580 of 677)
Search Act
previous | next
Act R°347.1  
Act
Date: 1453-05-02

Transcription

2019-09-03 by kristiaan magnus
Item als onlanx leden voe(r) den raide vander stat comen sijn jouffr(ouwe)/
margriete weduwe daneels wilen vanden waerde in deen zijde en(de)/
jannes de ruyssche die gegoet en(de) geerft is in xviii rijd(er)s erflic/
aen en(de) op thuys geheten de blijde gelegen inde papeleurstrate in dande(re)/
ende de voirs(creven) weduwe meynde dat de voirs(creven) jannes die guedinge/
hadde ontfangen ter goeder truwen van wegen des vors(creven) [wilen] daneels/
Hoepende mits dien dat jannes hue(r) daer inne voert goeden soude/
om de renten hue(r) en(de) hue(re) kynde(re)n te volghen Daer tegen de vors(creven)/
jannes hem v(er)antwoerde seggen(de) onder den ande(re)n dat hij inde voirs(creven)/
renten puerlic gegoedt wae(re) om daer mede te doen zijnen wille/
Niet myn kinde de selve ja(n)nes dat hij de selve guedinghe hadde/
te goeder trouwen ende want daneel hem gelast hadde daer/
mede te lossen jacoppen vanden waerde sijnen natuerliken sone/
van alsulker aenspraken als jan van coudenberghe te hemweert/
hadde uut ocsuyne vand(er) waerscap bijden selven jacoppe den/
voirs(creven) janne vand(er) blijden vors(creven) gedaen o(m)me de voirs(creven) xviii guld(en) rijd(er)s/
af te doene en(de) dair voe(r) hij in prami(n)ghen stont hoepte hij des/
selfs daneels begheerte dair mede te cuelen also hij p(rese)nteerde/
en(de) daer mede te gestaen Van welcker uutspraken aenspraken/
der vors(creven) weduwe(n) de vors(creven) jannes geabsolveert is op sijn p(rese)ntacie/
voirs(creven) So es de vors(creven) jan van coudenberghe dair na comen voe(r)/
den raide vand(er) stat versueken(de) dat de vors(creven) jannes de ruyssche/
bedwongen wordde hem de voirs(creven) guedinge vand(er) vors(creven) renten te/
doene Op dat also de vors(creven) jacop vand(er) waerscap van dien ongelast/
mochte bliven en(de) na dat de voirs(creven) jannes hem in dien v(er)antweerde(n)t/
heeft Es get(er)mijneert nade ky(n)nesse des vors(creven) jannes dat hij gehoud(en)/
zal sijn den vors(creven) ja(n)ne vanden coudenberghe inde selve [renten te] goedente renten/
ten coste des selfs jans van coudenberge Act(um) in pleno (con)silio maii s(e)c(un)da
ContributorsJos Jonckheer
Moderated byMi-Je Van Gils
Last update: 2015-04-04 by kristiaan magnus