SAL7346, Act: V°155.4 (269 of 677)
Search Act
previous | next
Act V°155.4  
Act
Date: 1452-12-02

Transcription

2019-09-03 by kristiaan magnus
Item uut dien dat claus de kersmake(re) die naden rechte der stat van loven(en)/
comen en(de) beleit es tot allen den goeden have en(de) erve gheerts vand(er) her/
vand(er) aa en(de) jouffrouwe johannen mijs zijnd(er) weerdinnen opden dach van/
heden metter stat open(en) brieve(n) gedierigheert en(de) behoe(re)nde gedierigheert/
te werden aenden schouth(eit) van lye(re) en(de) van contike opden dach van heden hadde/
doen inne scriven wille(m)me colebrant woenen(de) te lye(re) om deswille dat hij/
ongebruyck dede aen alle de selve goede ond(er) de selve twee officie(re)n gelegen/
Ende de selve willem te rechte niet comen en es So wijsden de vo(n)nissen/
der he(re)n scepen(en) van loven(en) datmen den vors(creven) clause den kersmake(re) vand(en)/
vors(creven) goeden houden soude in sijnen beleide also v(er)re alst noch voe(r)/
hen comen es P(rese)ntib(us) o(mn)ib(us) scab(inis) decembr(is) s(e)c(un)da
ContributorsJos Jonckheer
Moderated byMi-Je Van Gils
Last update: 2015-03-18 by kristiaan magnus