SAL7346, Act: V°189.2-R°190.1 (319 of 677)
Search Act
previous | next
Act V°189.2-R°190.1  
Act
Date: 1453-01-04

Transcription

2020-02-25 by kristiaan magnus
Item gielis van boevenrode sone wilen jans woenen(de) te nederhockesele/
in p(rese)ncia heeft genomen en(de) bekint dat hij genomen heeft van henricke/
van bullestraten sone wilen arnts een huys en(de) hof met zijnd(er) toebehoerte(n)/
gelegen te nederhockesele alsoet de voirs(creven) henric van bullestraten daer/
liggende heeft en(de) merten m(er)celis tot noch gehouden heeft Te/
gebruyken en(de) te wynnen van half merte naestcomen(de) eenen t(er)mijn/
van negen jae(re)n lanc deen na dand(er) sond(er) middel volgen(de) Elx jaers/
dae(re)nbynnen om sesse mudden rox en(de) twee halste(re)n d(er) mate(n) van/
loven(e) goet en(de) paiabel der maten van loven(e) tsint andries messe apostels/
te betalen en(de) ter bueken te leve(re)n jaerlix den vors(creven) t(er)mijn due(re)nde q(u)[o]lib(et)/
ass(ecutu)[m]
en(de) de beempde en(de) eeuselen elx jaers o(m)me derthien grypen/
te xl pl(a)c(ken) tstuc tsinte mertens messe [te] betalen [quolib(et) ass(ecutu)[m]] Item is vorw(er)de/
dat de vors(creven) wynne inde vors(creven) goede wynnen werven en(de) mesten/
sal gelijc rengenoeten en(de) de goede laten te sijnen afscheiden als/
hijse vint vant te sijnen aencomen Item sal de vors(creven) wynne/
moegen scheiden ten yersten vi jae(re)n op dat hijt den vors(creven) henricke/
een half jaer te voren condicht Item sal de voirs(creven) wynne/
de huysinge vand(en) [vors(creven)] hove houden vand(er) und(er)ster rikelen/
nederweert [in goede(n) state] Item sal de vors(creven) wynne jaerlix leve(re)n xiiii busselen/
walme(re)n om de huysinge vand(en) vors(creven) hove mede te decken en(de)/
alsmen die aldaer verdect sal de wynne den wercluden den/
montcost geven en(de) henric de dachue(re)n It(em) sal de vors(creven) wy(n)ne/
de ryolen en(de) waterleiden vegen also dat den vors(creven) henr(icke) daer/
af gheen scade en come en(de) die wege vu maken sond(er) henr(icx)/
cost oft last op [bij also] dat hij thout [aende goede] daer toe sal moegen houwen ter
//
mynster scaden Item sal de wynne de chijse uuten goeden gaende/
jaerlix betalen in afslage vander voirs(creven) so(m)men En(de) alle dese/
vorweerden hieraf sijn borgen des voirs(creven) wynne indivisim/
gielis tservranx woenen(de) te nederhockesele en(de) wout(er) yngelen/
woenen(de) ter bueken Et p(ri)m[(us)] naen wynge ja(nuarii) iiii
ContributorsJos Jonckheer
Moderated byGreet Stevens
Last update: 2015-03-18 by kristiaan magnus