SAL7347, Act: R°159.2 (285 of 745)
Search Act
previous | next
Act R°159.2  
Act
Date: 1453-11-24

Transcription

2021-02-12 by Magda van Winkel
Item te dien dage va(n) rechte midts dat t(er)stont de meye(r) en(de)/
scepen(en) op stonde(n) al waeste dat de voirs(creven) gielijs met zijne(n) thoenisse/
p(rese)nteerde voirt te gane en conste de voirs(creven) gielijs sijn thoenisse/
niet geleyden mair op hede(n) alse te(n) naesten v(er)strekene(n) dage/
va(n) rechte hebbe(n) de voirs(creven) gielijs als aenlegge(r) in deen zijde/
en(de) de voirs(creven) henr(icke) in dande(r) huer thoenisse geleit en(de) d(aer) na/
en(de) na dallegacie(n) van p(ar)tie(n) wijsde(n) te(n) uterste(n) de he(re)n scepen(en)/
va(n) loeven(e) ter manissen smeyers dat de voirs(creven) hen(rick) coulon/
vand(er) aensprake(n) des voirs(creven) gielijs ongehoude(n) sijn soude p(rese)nt(ibus)/
o(mn)ib(us) scab(inis) de(m)pt(is) mych(aele) abs(oloens) roel(ants) no(vem)[b(ris)] xxiiii
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2016-02-17 by kristiaan magnus