SAL7347, Act: R°443.3-V°443.1 (741 of 745)
Search Act
previous | next
Act R°443.3-V°443.1  
Act
Date: 1454-06-23

Transcription

2020-02-08 by Magda van Winkel
Item want reyne(re) van diest natuelic sone he(re)n thomaes wilen hee(re)/
van diest riddere gevo(n)nist heeft voe(r) meye(r) en(de) scepen(en) va(n) loven(e) zeke(r)/
scepen(en) brieve van loven(e) spreken(de) van lxxv gulden(en) te x stuv(er)s tstuc/
erflijc vallen(de) deen helicht te sint jansmesse en(de) dande(r) helicht te
//
kersmesse aen en(de) op thoff geheten van ghenen lare gelegen te/
meerhout metten huysen hoven wynnen(de) lande beempden/
eeuselen bosschen chijse renten erfpachte en(de) allen ande(re)n sijnen/
toebehoerten alsoet gelegen is tusschen de goede der kynde(re)n jans/
wilen i laermans op deen zijde ghisbrechte wilen vand(en) lare/
en(de) de(n) goeden jans claus vand(en) lare en(de) henr(ix) luytgarden op dande(r)/
zijde ende tvo(n)nisse dair af wijsde datmen soude trecken/
op de goede om oftmen bevonde te panden datmen dat af/
panden soude oft and(ers) vortvae(re)n metten rechte Soe es/
de selve reyne(re) met meye(r) en(de) scepen(en) van loven(e) come(n) opde/
pande dair op niet te panden en was en(de) alsoe sijn mits dien/
de vors(creven) goede den vors(creven) reyne(re)n voe(r) sijn ghebrec en(de) acht(er)ste(l)/
met cost en(de) co(m)mer daer op geloopen in handen gesedt cor(am)/
witte m(er)sberghe junii xxiii
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2016-04-16 by kristiaan magnus