SAL7347, Act: V°145.4 (256 of 746)
Search Act
previous | next
Act V°145.4  
Act
Date: 1453-11-12

Transcription

 by 
Item want peter de raet als geleit tot allen den goeden have/
en(de) erve jans van familleur reux op heden hadde doen inne scrive(n)/
gheerde van geldenake daneele vanden nuwenhove en(de) alle/
ande(r) die hem ongebruyc dede(n) aen alle de goede gelegen ond(er)/
therscap van assche aldaer de vors(creven) p(er)sonen noch gheen van/
hen niet comen en zijn Soe hebben de vo(n)nissen der he(re)n/
scepen(en) van loven(en) ter manissen smeyers gewijst datmen/
den vors(creven) pete(re)n vanden vors(creven) goeden houden soude inde macht/
van zijnen vors(creven) beleide also v(er)re alst noch voer hen comen/
is cor(am) o(mn)ib(us) scab(inis) dempto m(ichaele) abs(oloens) no(vembris) xiii
Contributors
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2016-02-17 by kristiaan magnus