SAL7347, Act: V°348.3-R°349.1 (560 of 746)
Search Act
previous | next
Act V°348.3-R°349.1  
Act
Date: 1454-04-12

Transcription

2019-02-06 by Magda van Winkel
It(em) vand(en) gescille(n) die wae(re)n voe(r) den raede vand(er) stad tussce(n) hinr(eken) [he(n)neken]/
sone lambrechts wijle(n) le feure in deen zijde gielijse delhe en(de)/
wille(m) le seure beyde scepen(en) van bossuyt die h(ier) mette(n) ande(re)n scepen(en)/
hue(re)n medegeselle(n) bescrive(n) wae(re)n in dande(r) om de so(m)me va(n) gelde/
die ande(re)nwijlen onder scepen(en) van bossuyt gesedt w(er)t als voe(r) de/
soene vand(er) doot jans wijlen gieliam d(aer) de voirs(creven) he(n)neken/
de naesteleven(de) af es die die beg(er)de te trecken nae begrijp van/
scepen(en) brieve(n) der banck van bossuyt die hij d(aer) af thoende Daer/
op de voirs(creven) twee scepen(en) alrehande reden(en) voe(r) huer v(er)antw(er)den/
op alligeerden en(de) seyden de voirs(creven) gielijs dat hij m(aer) alleen d(aer) en/
wae(r) van al den scepen(en) die t(er) tijt alst gebuerde leefden en(de) dand(er)/
seyde dat hij t(er) tijt gheen scepen(en) en was en(de) dat hem d(aer) om de/
sake niet aen en ghinck seyden oic beyde dat e(n)nige vand(en) scepen(en) wae(re)n/
aflivich wordden zijn en(de) derfgenamen van dien behoefden zij met/
rechte te volgen voer huer porcie oft des zij onderhedden Wert ten
//
uuterste nae de reden(en) van p(ar)tijen en(de) als de brieve des voirs(creven) he(n)nekens/
gevisenteert wae(re)n uutgesproken den selve(n) p(ar)tijen dat de selve scepen(en) gehoude(n)/
zijn soude(n) bynne(n) den tijde van eend(er) maent naestcomen(de) bynne(n) welke middele/
zij wael tijt hadden de saken hier oft elder daert gebue(re)n mochte aen de gheene/
d(aer) zij voert gebreck aen hadden te vervolgen den voirs(creven) he(n)neken va(n) zijne(n)/
pe(n)ni(n)gen nae begrijp van sijne(n) scepen(en) brieve(n) te voldoene dan alsoe dat hij/
mi(n)ne(n) cost noch last d(aer) niet hebben en soude derve(n) en(de) oft hij dan voert meer/
e(n)nich vervolch doen moeste dat dat wesen soude ten coste vand(en) selven/
scepen(en) gedaen en(de) uutgesproken ap(ri)lis xii
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2016-04-02 by kristiaan magnus