SAL7347, Act: V°385.2 (636 of 746)
Search Act
previous | next
Act V°385.2  
Act
Date: 1454-05-21

Transcription

2019-07-27 by Magda van Winkel
It(em) de voirs(creven) giel(ijs) heeft de(n) voirs(creven) sijne(n) bruede(re)n de(n) voirs(creven) brief bekint te dier/
meyninge(n) dat sij he(n) daer mede dwinge(n) sulle(n) in naecomen(de) tijden als/
huerd(er) drier moed(er) aflivich sal sijn dat hij da(n) d(er) selve(n) sijne(n) bruede(re)n corte(n)/
sal aen sijn kinsgedeelte in huers vad(er)s en(de) moed(er) goede(n) die(n) rijder erflijc/
die and(er)wile(n) in sijne(n) orb(er) der cap(it)len va(n) s(in)[te] pet(er)s op huerd(er) vad(er)s goede/
v(er)cocht was d(aer) de pe(n)ninge af in sijne(n) orber bekeert w(er)de(n) en(de) voirt dat zij/
hen d(aer) mede sulle(n) dwinge(n) dat hij sijnd(er) moeder en(de) hen ontlaste(n) sal va(n)/
sijne(n) kinde dat zijn he(n) opde(n) dach va(n) hede(n) voirhouden en(de) tot dese(n) heeft/
giel(ijs) de dryve(re) gonsuet die tot den vors(creven) giel(ijs) va(n) kercke(n) goede(n) beleyt is sijn/
oppe(n)bair (con)sent gegeve(n) geloven(de) de(n) selve(n) gebruede(re)n jege(n) dese(n) mette(n) selve(n)/
sijne(n) beleyde gheen hynd(er) te wese(n) op alsoe wes de vors(creven) sijn twe bruede(re)/
in huwelik(er) vorw(er)de(n) oft and(er)sins gehadt hebbe(n) dat zij dat oic/
alsda(n) sulle(n) inbringe(n) cor(am) eisd(em)
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2016-04-13 by kristiaan magnus