SAL7347, Act: V°442.1-R°443.1 (739 of 745)
Search Act
previous | next
Act V°442.1-R°443.1  
Act
Date: 1454-06-19

Transcription

2020-02-08 by Magda van Winkel
Item na dien dat dieric de voeght als man en(de) momboer/
jouffr(ouwe) katlijne(n) sijns wijfs natuerlike dochter daneels wilen/
vanden waerde gevo(n)nist heeft voe(r) meye(r) en(de) scepen(en) van loven(e)/
zeke(r) scepen(en) brieve van loven(e) spreken(de) van xl vlemsche/
scilde Te weten(e) xxiiii groete vleemscher mu(n)ten inder borssen/
loopen(de) voer elke scilt vlemsch gerekent lijfpensien ten/
live der vors(creven) jouffr(ouwe) katlijnen en(de) dympne hue(re)r beyden/
kynde(r) dochter vallen(de) deen helicht te sint jans messe bap(tis)[te(n)]/
en(de) dande(r) helicht te kersmesse die hij heeft aen en(de) op thoff/
geheten court metter woeningen huysen hoven wynnen(de) lande/
beempden eeuselen bosschen molen(en) erfpachte chijsen renten/
rechten en(de) heerlich(eiden) en(de) vort allen ande(re)n sijnen toebehoerten geleg(en)/
te court sint stevens gelijc en(de) in alle der manie(re)n daneel wilen/
vand(en) waerde hee(re) van meerbeke en(de) va(n) neyghene dat/
houden(de) was ende tvo(n)nisse dair af wijsde datmen soude/
trecken opde pande vors voirs(creven) om oftmen bevonde te panden/
dat af te panden oft anders met rechte vort te varen Soe/
sijn opde vors(creven) pande bevonden en(de) afgepandt inden yersten/
iii geltstoepe It(em) iii quartpotte It(em) xii roest plateelen It(em) xxiii/
richt scotelen Item ii quartpotte It(em) iii waelputpotte It(em) een pynte/
It(em) i tynnen quartgemet It(em) iii homborgen pottekens It(em) ii croese/
It(em) i mostart pot It(em) i wijwater vat It(em) ii soudt vate It(em) i/
kom It(em) i roestplateel It(em) i boterscotele It(em) ii co(m)mekens It(em)/
xiii richt scotelen It(em) ix dobbelie(r) Item x(½) par ond(er) slapelaken(en)/
en(de) booken It(em) ii witte gardinen metten hemel Item i ransche/
It(em) viii a(m)melaken(en) onder cleyn en(de) groet It(em) xxi tafeldwelen ond(er)/
goede en(de) quade Item xv cleyne dwelkens Item ii witte rijclede(re)/
Item ii par slapelaken(en) Item iii langhe tafelaken(en) It(em) i dwele It(em)/
een vouwe It(em) ii scoteldoeke It(em) ii oercustiken It(em) viii oercussen(en)/
It(em) ii bedden van iii ellen It(em) ii bedden van x quartiere(n) It(em) ii/
bedden van ii ellen en(de) tot eenen yegeliken bedde sijne(n) hoetpoluwe/
It(em) ii roode sargien It(em) ii blau sargien It(em) iii ketelen It(em) eene/
ziedepanne met twee heysen It(em) ii cleyne ketelen It(em)/
iii bartbecken(en) It(em) i waterbecken metten lampette It(em) vi/
mattalen potten onder cleyn en(de) groete It(em) i ketelpot It(em)/
ii lavoire It(em) i oestpot It(em) i slecht hantvat It(em) ii inckele/
lathoenen kandele(re)n It(em) eene yse(re)n ganspanne It(em) iiii cope(re)n pa(n)ne(n)/
It(em) iii cope(re)n dexelen It(em) iii cleyne becxkens It(em) xi sitte kussen(en)/
It(em) i pert Item panchier It(em) iii brandt yse(re)n It(em) i mande It(em)
//
xvii steene ii l(i)b(ra) wollen It(em) ii steene en(de) ii(½) l(i)b(ra) vulder wollen It(em)/
ix(½) lamwolle Item c xxx l(i)b(ra) vlasch ende vort den/
selven diericke den gront vand(en) vors(creven) erve gelevert voir/
cost en(de) co(m)mer met verloopen(en) pachte p(rese)ntib(us) jud(oco) roelants/
vync junii xix
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2016-04-16 by kristiaan magnus