SAL7348, Akte: R°104.1 (189 van 662)
Zoek akte
Vorige | Volgende
Akte R°104.1  
Act
Datum: 1454-10-10

Transcriptie

2018-12-14 door Jan Boncquet
It(em) massart de laittre de maresch in p(rese)ncia heeft genome(n) en(de) bekint/
dat hij genome(n) heeft van he(re)n henr(icke) vande(n) hove spykermeest(er)s des/
goidsh(uys) va(n) heyleshe(m) van wege(n) des voirs(creven) godsh(uys) alle de wynnen(de) lande/
toebehoiren(de) de(n) voirs(creven) spyke(r) gelege(n) te maresch gelijc hij en(de) jan/
va(n) outgarde(n) die voirmaels in pechtinge(n) gehoude(n) hebbe(n) Te houde(n)/
te hebbe(n) en(de) te wynne(n) va(n) halfm(er)te lestlede(n) eene(n) t(er)mijn van xii/
jare(n) langc deen na dand(er) staphans sond(er) middel volgen(de) elcx/
jaers dare(n)binne(n) om xix mudde(n) en(de) ix mol(evaten) harts corens alsulke(n) core(n)/
als op de lande jaerlijcx wasse(n) sal goet en(de) payabel met wa(n)ne en(de) vedere(n)/
wael bereyt mate(n) van thiene(n) te wete(n) sesse halster d(er) selv(er) mate(n) voir elc/
mudde gerekent alle jare tsinte andriesmisse apostels te betale(n) en(de) op/
den spyker des voirs(creven) goidsh(uys) te leve(re)n q(u)[o]l(ibet) ass(ecutu)[m] It(em) heeft noch de voirs(creven)/
massart genomen vande(n) voirs(creven) he(re)n henr(icke) de helicht vande(n) lande/
die petit jehan van maresch jouffr(ouw) odilie del fontaine mathijske(n)/
brabants mychart va(n) haller ja(n) va(n) maresch en(de) jan le schohy gehoude(n)/
hebben te houden en(de) te hebbe(n) de(n) voirs(creven) t(er)mijn dueren elx jaers/
om iiii m(ud)[de] en(de) i mol(evat) haerts corens d(er) mate(n) voirs(creven) en(de) te(n) voirs(creven)/
t(er)mijne te betale(n) en(de) te leve(re)n gelijc voirs(creven) is It(em) sal hij noch/
hebben de lande v(er)crege(n) jege(n) ph(ilip)s wijf van pellen en(de) jege(n)/
ja derfgename(n) jans del fontaine(n) en(de) ja(n)ne sehart te houde(n) en(de) te/
hebbe(n) de(n) voirs(creven) d t(er)mijn dueren(de) elcx jaers om vi m(ud)[de] en(de)/
iii mol(evaten) core(n)s d(er) mate(n) en(de) pacht voirs(creven) te betale(n) en(de) te leve(re)n/
als bove(n) q(u)[o]l(ibet) ass(ecutu)[m] It(em) sal de voirs(creven) massart de voirs(creven) goede de(n) voirs(creven)/
t(er)mijn duerende wel en(de) loflijc houde(n) wy(n)ne(n) w(er)ve(n) ende mesten/
gelijc zijne(n) reengenote(n) bove(n) en(de) benede(n) en(de) te(n) eynde van dese(n)/
voirs(creven) t(er)mijne alle de lande de welke met wynt(er)coirne besayt selen/
wesen d(aer) af sal de voirs(creven) massart de vruchte na he(m) trecke(n) op/
zijne(n) pacht En(de) alle dese vorw(er)de(n) opp(endorp) velde oct(obris) x
Nagekeken doorkristiaan magnus
Moderatorkristiaan magnus
Laatste update:: 2016-10-19 door Xavier Delacourt