SAL7348, Akte: R°109.5 (197 van 662)
Zoek akte
Vorige | Volgende
Akte R°109.5  
Act
Datum: 1454-10-12

Transcriptie

2018-12-15 door Jan Boncquet
It(em) al eist dat de voirs(creven) jan dese pe(n)ni(n)ge aldus bekint heeft so/
en sal de meye(r) d(aer) mede niet wercke(n) te(n) ware dat de voirs(creven)/
jan bevonde(n) worde mesdienende ind(er) meyerie(n) va(n) leefdale en(de) va(n) voshe(m)/
die hij aenv(er)t [heeft] en(de) gehuert heeft jege(n) de(n) [d(aer) af hij] voirs(creven) (christ)offle d(aer) af rekeni(n)ge/
doen moet alst he(m) geliefte va(n) fourfaite(n) (et)c(etera) die de voirs(creven) [jan] in heffe(n) sal/
Tot de(n)welke(n) joes va(n) oerbeke als geleit tot de(n) goede(n) des voirs(creven)/
jans de(n) voirs(creven) (christ)offle alt(oes) ofts behoefde gelooft heeft met de(n) selve(n)/
beleyde te(n) coste des voirs(creven) (christ)offels behulpich te zijne eisd(em)
Nagekeken doorkristiaan magnus
Moderatorkristiaan magnus
Laatste update:: 2016-10-19 door Xavier Delacourt