SAL7348, Act: R°128.5-V°128.1 (232 of 664)
Search Act
previous | next
Act R°128.5-V°128.1  
Act
Date: 1454-10-31

Transcription

2019-02-21 by Jan Boncquet
It(m) dese(n) brief heeft de voirs(creven) aerd de(n) voirs(creven) cornel(ise) bekint om deswille/
dat de voirs(creven) cornelijs jege(n) den voirs(creven) arde gecocht heeft drie zist(er) rocx/
erfs pachts d(er) mate(n) va(n) lyere alt(oes) te kersmisse te betale(n) erflijc aen/
en(de) op alle de goede des voirs(creven) arts en(de) magriete(n) va(n) dapoele zijns/
wijfs binne(n) brab(ant) gelege(n) D(aer) af de voirs(creven) art he(m) gelooft heeft met/
zijne(n) wive voirs(creven) guedinge en(de) vestich(eit) te doene voir scepen(en) ta(n)tw(er)pe(n)/
binne(n) drie weke(n) naestcomende [en(de) brieve d(aer) af te verlijden] de welke drie zister rocx hij sal/
moege(n) lossen en(de) quiten binne(n) drie jare(n) naestcomen(de) teene(n) male met
//
xxv l(i)b(ra) gr(oten) ind(er) weerde(n) voirs(creven) en(de) hem alsdan oplegge(n) iiii pet(er)s/
die de voirs(creven) cornel(ijs) alse voir de(n) lijcoep en(de) and(er)s verleecht heeft/
En(de) te dier meyni(n)gen sal dese(n) brief hier blive(n) om oft gebrec hier/
in viele de(n) voirs(creven) cornelise d(aer) mede alle behulp va(n) rechte gedae(n)/
te werden En(de) heeft de voirs(creven) aert he(m) beki(n)t vand(er) so(m)me(n) va(n)/
xxv l(i)b(ra) gr(oten) uut sake(n) vande(n) voirs(creven) coepe vand(en) voirs(creven) cornelise/
volcomelijc v(er)nuecht ende betaelt te wesen cor(am) eisd(em)
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2016-10-19 by Xavier Delacourt