SAL7348, Act: R°164.3 (295 of 662)
Search Act
previous | next
Act R°164.3  
Act
Date: 1454-11-28

Transcription

2019-05-10 by Jan Boncquet
Item tvo(n)nisse tusschen henricke coulon die geleit es totten goeden/
goffarts le cherpentir in deen sijde en(de) raese van creenwijck in dande(re)/
alse van div(er)sen gebreken die de voirs(creven) henric meynde te hebben te/
gebreke uutstaen(de) aend(en) voirs(creven) rase te weten van div(er)se resten die de/
voirscr(even) raes den voirs(creven) goffarde sculd(ich) soude wesen uut ocsuyne vand(er)/
pechtingen vand(en) goeden des voirs(creven) raes die de voirs(creven) goffart gehoude(n)/
hadde dair af voermaels tussce(n) hen handelinge was geweest beyde/
voer meye(r) en(de) scepen(en) ende oic voer den burg(er)meeste(re)n en(de) raede vander/
stad en(de) desgelijcx van eene(n) scepen(en) brieve van loeven(en) den voirs(creven) raese/
bij den voirs(creven) goffarde bekint va(n) xx mudde corens iiii[c] volste(r) walme(re)n/
tot seke(re)n dage te betalen(e) In welken gedinge de voirs(creven) raes thoende de/
voirs(creven) vo(n)nissen en(de) handelingen voer scepen(en) en(de) stad gesciet sijnde ende/
p(rese)nteerde den voirs(creven) scepen(en) brief ov(er) te geve(n) meynen(de) d(aer) mede te gestane/
Es gewijst met desen woirden ierst aengehoirt alle sgheens des tussce(n)/
de voirs(creven) p(ar)tijen voer meye(r) en(de) scepen(en) oft voer den raede vand(er) stad/
gesciet es en(de) oic thoenisse dat de voirs(creven) raes ongehoud(en) sijn soude vand(er)/
aenspraken die de voirs(creven) henrick te hemw(er)t hadde gedaen Behoud(elic) dat/
de voirs(creven) raes den voirs(creven) henrike inden name van goffarde den voirs(creven)/
scepen(en) brief ov(er)geve(n) soude also hij gep(re)senteert hadde p(rese)ntib(us) o(mn)ib(us) scab(inis) dempt(o)/
absol(oens) no(vem)[br(is)] xxviii
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2016-10-25 by Xavier Delacourt