SAL7348, Act: R°219.1 (381 of 662)
Search Act
previous | next
Act R°219.1  
Act
Date: 1455-01-23

Transcription

2020-01-16 by Jan Boncquet
Also vast een lange wile voe(r) den raide vand(er) stat na de doot jans/
peters van huembeke zeke(re) questie en(de) ghescille geweest is tussche(n)/
lijsbetten weduwe desselfs wilen jans in deen zijde en(de) servase/
uuten lyemi(n)gen clerc en(de) rentmeest(er) vanden grooten gasthuyse te/
loven(e) ter ande(re) Om deswille dat de selve weduwe voernam/
en(de) vortstelde dat wilen hue(r) man bij div(er)sen betalingen die/
hij ghedaen hadde beyde aenden wagenmeest(er) ons gened(ichs) he(re)n/
ts(her)togen en(de) oic aende(n) vors(creven) s(er)vase selve veel meer betaelt hadde/
en(de) gegeve(n) al bijden strangen v(er)volghe des vors(creven) s(er)vaes/
met sijnen scepen(en) br(ieve) va(n) loven(e) die hij opden [vors(creven)] janne peters/
hadde dan hij van reden(en) oft rechte sculdich was Welck/
schout spruyten(de) quam van ocsuyne vanden carweyen ons/
gened(ichs) he(re)n die tvors(creven) gasthuys jaerlix sculdich is die/
willem van ijpensele om eene zeke(re) so(m)me eene(n) t(er)mijn/
va(n) jae(re)n op hem genome(n) hadde en(de) dair af de vors(creven) jan/
peters borge stont en(de) vander leningen hen gedaen ter/
tijt als zij de selve carweyen aenveerden Vanden welken/
sij div(er)se pointen en(de) ar(tic)[elen] na lange en(de) veel v(er)haels boot/
te thoenen bijden welken zij des vors(creven) es meynde tonderwisen/
die de vorscr(even) s(er)vaes geheel ontkynde en(de) en meynde in hue(r)/
niet gehouden te wezen hoopen(de) dat zij oic huers v(er)mets/
van dien ny(m)mermeer volcomen en soude Soe is ten/
uut(er)sten hier op der vors(creven) lijbetten dach van thoene(n) gesedt/
en(de) bescheiden dien zij versuempt heeft en(de) niet gehoude(n)/
dwelc de vors(creven) s(er)vaes v(er)socht heeft tot zijnd(er) ontlastinge(n)/
geregistereert te wordden dat hem geconsenteert is/
p(rese)ntib(us) abs(oloens) dyeve(n) burg(imagist)[ris] (et) plurib(us) aliis ja(nuarii) xxiii
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2016-10-25 by Xavier Delacourt