SAL7348, Act: R°319.5 (548 of 662)
Search Act
previous | next
Act R°319.5  
Act
Date: 1455-04-26

Transcription

2020-11-02 by Jan Boncquet
Vand(er) aensprake(n) die katlijne heydemans gedaen heeft tot katlijne(n) wed(uwe)/
claes wilen vanden broeke alse van xiiii guld(en) pet(er)s die de selve wile(n)/
claes d(er) selver katlijne(n) heydema(n)s sculdich was als zij leefde en(de)/
sculdich bleef doen zij staerf dwelc de selve katlijne heydemans/
inde(n) rechte bewijst heeft alst behoert op eene(n) doode(n) en(de) voirt/
gethoent na den rechte dat de voirs(creven) katlijne des voirs(creven) wilen claes/
huers mans have na zijn doot heeft aenveert Werdt gewijst bijde(n)/
scepen(en) va(n) loeven(e) t(er) manissen smeyers na aensprake en(de) v(er)antwerde(n)/
van beyde de(n) p(ar)tien en(de) thoenisse d(er) voirs(creven) ka(tlij)[ne(n)] heydemans dat/
de voirs(creven) ka(tlij)[ne] vanden broecke gehouden sijn sal de voirs(creven) xiiii pet(er)s/
der selver katlijne(n) heydema(n)s oplegge(n) sal na dat de waerh(eit) gedrage(n)/
hadde cor(am) eisd(em)
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2016-11-08 by Xavier Delacourt