SAL7348, Act: R°365.1-V°365.1 (635 of 661)
Search Act
previous | next
Act R°365.1-V°365.1  
Act
Date: 1455-06-10

Transcription

2021-05-05 by Jan Boncquet
Cont sij allen lieden dat jacop vanden putte sone wilen willems woenen(de)/
te honshem in p(rese)ncia heeft genomen en(de) bekint dat hij genomen/
heeft tegen roelove vander elst den jongen hebben(de) volcomen/
procuracie van he(re)n clause van sinte gorijcx ridde(r) meye(r) te loven(e)/
de lande hier na bescreven te hondshem en(de) dair omtrent/
gelegen den vors(creven) he(re)n clause toebehoe(re)nde Te weten(e) inden/
yersten alse vanden vorsten arde op tvelt tusschen hondshem/
en(de) bevekem gelegen geheten den grooter couthe(r) ix dach(male)/
lants gelegen tusschen de goede des godshuys van percke/
op iii zijden Item i(½) dachmale lants gelegen tusschen de/
goede des vors(creven) cloest(er)s en(de) de kercke van meldert en(de)/
goulont vand(er) m(er)en Item iii dach(male) lants tusschen gorde/
roelofs en(de) wout(er) de sweertvege(re) It(em) iii boend(er) lants/
gelegen tusschen henr(icke) van ophem en(de) tcloester van p(er)cke/
It(em) i boend(er) lants tusschen de goede des beghijnhofs van/
loven(e) en(de) des beghijnhofs van arscot en(de) he(re)n symone/
py(n)noc It(em) (½) boend(er) lants tussce(n) des cloest(er)s goede/
van p(er)cke in beyden zijden Item alse inden ande(re)n/
art inden yersten te wete(n) (½) boend(er) lants gelegen/
op velp(er)coute(r) tusschen henr(icke) va(n) ophem en(de) den outair/
van ons(er) liev(er) vruwen van opvelpe Item v dach(male) lants/
gelegen ald(air) tusschen de goede des cloest(er)s van p(er)ke/
en(de) aberaens vanden kerchove It(em) vi dach(male) lants gelege(n)/
opden swaluwenwynckel tusschen des vors(creven) he(re)n claus/
en(de) des cloest(er)s goede va(n) p(er)cke It(em) iii dach(male) lants/
gelegen tusschen de goede des cloest(er)s vanden p(er)ke/
en(de) aberaens vand(en) kerchove It(em) i(½) dach(male) lants/
gelegen op vt tvelt geheten cloet tusschen scloest(er)s/
van p(er)cke goede en(de) lod(ewijcke) uut(er)helicht Item i dachmale/
lants gelegen opden bebbenhemberch tusschen janne/
vand(en) putte en(de) tcloester van percke It(em) iiii(½) dach(male)/
lants gelegen opden ruelenpoel tusschen roelove en(de)/
wout(er)en ov(er) olivier It(em) i dachmale lants gelege(n) op/
tselve velt tusschen gorde vand(er) varent en(de) tbeghijnhof/
va(n) loven(e) Item inden derden art inden yersten/
drie dachmale lants gelegen opt velt geheten/
/ sinte armelinden poel tusschen tcloest(er) van p(er)cke en(de) wout(er)/
oliviers Item i(½) dach(male) lants acht(er) thomaes sause/
tusschen tcloest(er) van p(er)cke en(de) he(re)n janne vand(er)/
specht It(em) i(½) dach(male) lants op tselve velt tusschen/
de cloest(ere)n van sinte g(er)truden en(de) percke It(em) (½) boend(er)/
lants gelege(n) aldair naest den goeden gorts roelofs/
It(em) i boend(er) lants gelegen opt velt bove(n) de mere/
tusschen tcloest(er) van percke en(de) gorde roelofs comen(de)/
aende wijngartstrate It(em) iii(½) dach(male) lants gelegen ald(air)/
bove(n) de mere tuschen henr(icke) van ophem in beyden/
zijden It(em) i(½) dach(male) lants op tselve velt gelegen tusschen/
tcloest(er) van p(er)cke en(de) clause de kersmake(re) It(em) iii/
dach(male) lants gelegen opde vijve boend(er) tusschen/
tcloest(er) van p(er)cke en(de) aleit beckers It(em) een hoefken/
houden(de) xx roeden gelegen aende goote neven/
den borre te hondshem Te houden te hebben/
en(de) te wynnen van halfmerte naestcomen(de) eene(n)/
t(er)mijn van twelf jae(re)n lanc deen na dand(er)/
sond(er) middel vervolgen(de) elx jaers om xxxi/
mudde corens goet en(de) payabel pacht va(n) wille/
bringen en(de) mate va(n) loven(e) [thienen] te weten vi halster/
voir elcken sac gerekent tsinte andries messe/
apostels te betalen den vors(creven) roelofve oft den/
ghenen volcome(n) procuracie hebben(de) vand(en) vors(creven) he(re)n/
clause quolib(et) ass(ecutu)[m] Item es vorw(er)de dat soe wa(n)ner/
de vors(creven) wynne tvors(creven) coren te loven(e) leve(re)n sal dat/
de selve wynne den montcost hebbe(n) sal en(de) hoy/
voir zijn p(er)de It(em) sal de vors(creven) wy(n)ne de vors(creven)/
lande den vors(creven) t(er)mijn due(re)nde wynnen en(de) werven/
wel en(de) lof gelijc reengenoote(n) bove(n) en(de) beneden en(de)/
die selve lande tallen vi jae(re)n ov(er)meste(n) wel en(de) loflic/
te weten(e) tweewerf bynnen den vors(creven) t(er)mijne/
It(em) sal de vors(creven) wynne den vorg(eruerde) yersten art/
ten uutgane van sijne(n) vors(creven) t(er)mijne wel en(de) loflijc/
met wynt(er)coren besaeyt late(n) op sijn getide voren en(de)/
de ii ande(re) arde te weten stortte en(de) brake al eens/
omgedaen En(de) alle dese vorw(er)den abs(oloens) opp(endorp) junii x
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2016-11-08 by Xavier Delacourt