SAL7348, Akte: V°125.2 (226 van 662)
Zoek akte
Vorige | Volgende
Akte V°125.2  
Act
Datum: 1454-10-28

Transcriptie

2019-02-11 door Jan Boncquet
Vande(n) stote opv(er)staen tussce(n) roelof capellema(n) in deen zijde en(de) joess(e)/
va(n) oerbeke inde(n) name va(n) hem en(de) lijsbeth capellema(n) zijnen/
wive zuster des voirs(creven) roelofs in dande(re) alse van allen den goeden leene(n)/
chijslike en(de) haeflike gebleven na de doot roelofs wile(n) cap(elle)[ma(n)] en(de) magriete(n)/
wilen zij(n)re werdinne(n) vad(er) en(de) moed(er) der voirs(creven) brued(er)s en(de) zusters de/
welke zij hen in huere(n) testame(n)te liete(n) en(de) maecten hoedegelijc te deyle(n)/
gelijc tselve testame(n)t dat volcomelic begrijpt en(de) allet des d(aer) aen/
cleeft Sijn de selve p(ar)tie(n) bleve(n) en(de) hebbe(n) hen des v(er)bonde(n) en(de) gesub/
mitteert in seggere(n) en(de) vriendelike yffene(re)n te wete(n) he(re)n bouwe(n) diericx/
prieste(r) woute(re)n cap(elle)[man] oem der voirs(creven) p(ar)tien gielise vand(er) roost/
willem(me) va(n) lele ende henr(icke) vasont clerc op alsoe dat zij huer/
uutsprake d(aer) af eendrechtelike doen selen binne(n) eenre maent/
naetscomen(de) p(ro)mitt(entes) ratu(m) abs(oloens) opp(endorp) oct(obris) xxviii
Nagekeken doorkristiaan magnus
Moderatorkristiaan magnus
Laatste update:: 2016-10-19 door Xavier Delacourt