SAL7348, Act: V°179.4 (317 of 662)
Search Act
previous | next
Act V°179.4  
Act
Date: 1454-12-16

Transcription

2019-08-02 by Jan Boncquet
Item es vorweerde oft de vors(creven) lodewic den vors(creven) woute(re)n te loven(en) brinct/
des ande(re)n daeghs na jaersdach naestcomen(de) dat dan de vorscr(even)/
lodewic vand(er) vors(creven) geloeften ongehouden zal zijn en(de) in/
gevalle oft hij [de vors(creven) wout(er)] des niet en dade noch de vors(creven) vors(creven) wout(er) lod(ewic)/
mercx niet en lost aen otten van hoegstrate(n) daer aen hij borge/
voe(r) hem bleve(n) is dat lod(ewic) mercx vors(creven) hem dan o(m)me/
daer toe te comen metten vors(creven) brieve behulpen sal moghen en(de)/
and(er)s niet cor(am) eisd(em)
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2016-10-25 by Xavier Delacourt