SAL7348, Act: V°180.1 (319 of 662)
Search Act
previous | next
Act V°180.1  
Act
Date: 1454-12-16

Transcription

2019-08-02 by Jan Boncquet
Item peter vyncke sone wilen henricx in p(rese)ncia heeft genome(n) van ja(n)ne/
van udekem voerspreke een huys en(de) hof gelegen inde prochie van bierbeke/
ter plaetsen geheten ten rode metten wynnen(de) lande beempden eeuselen/
bogaerden en(de) allen zijnen toebehoerten Te houden te hebben en(de) te wynnen/
van half merte naestcomen(de) eenen termijn van sesse jae(re)n lanc deen na/
dande(r) sond(er) middel v(er)volgen(de) elx jaers dae(re)nbynnen de vors(creven) wynnen(de)/
lande om en(de) voe(r) thien mudden thien mol(evaten) rox en(de) een mudde terwen/
elcx grains goet en(de) payabel der maten van loven(en) met wanne en(de) vede(re)n/
wael bereit alle jae(re) ts(inte) andriesmesse apostels te betalen en(de) te loven(en)/
te leve(re)n quolib(et) ass(ecutu)[m] en(de) de vors(creven) beempden en(de) eeuselen om seven/
grypen te xl pl(a)c(ken) tstuc en(de) een crone te xxiiii stuv(er)s tstuc tsinte/
mertens messe jaerlix te betalen den vors(creven) janne quolib(et) ass(ecutu)[m] Item es/
vorweerde dat de vors(creven) wynne de vors(creven) goede zijnen termijn lanc/
due(re)nde houden wynnen en(de) werven zal wel en(de) loflic gelijck/
reengenoeten boven en(de) beneden en(de) die also laten tsijnen uutgane en(de)/
de huysinge dair af houden vander underster rikelen nederweert op/
zijnen cost Item alle tstroe vanden goeden comen(de) zal hij int vors(creven)/
hof bringen en(de) aldaer te meste maken en(de) dmest opt vors(creven) lant/
vueren also wel ten versten als ten naesten tslants meesten/
proffite Item es vorweerde dat de vors(creven) wynne tstroe comen(de)/
vanden coren(en) op sijns selfs lants gewassen bringen zal jaerlix/
int vors(creven) hof en(de) dat oic te meste maken en(de) hij zal voer elke/
mandele [roggen] stroes te x schoeve de mandele vueren uuten mesthove/
op sijns selfs lant een voeder en(de) voer de drie mandele(n) somerstroes/
te x mandelen als voe(r) ii voeder met zijnen tween p(er)den It(em)/
de vors(creven) wynne zal alle jae(re) int vors(creven) hof maken tweehondert/
walms om de huysinge mede te decken en(de) alsmen dair dect/
oft plect so sal de vors(creven) wynne den wercluden den montcost geven/
en(de) de vors(creven) jan de dachue(re)n Item hij sal oic buyten aen de wynne(n)de/
de lande mogen truncken hagen en(de) boomen uutgescheiden opgaende/
hout tot sijnder berringen behoef en(de) niet voerd(er) Item de vors(creven) wy(n)ne/
sal jaerlix den vors(creven) janne ii corweyde(n) doen met zijnen wagen/
en(de) p(er)den en(de) dair toe zijnen wijn en(de) cupen vue(re)n en(de) bringen als/
dat van noede is daers de vors(creven) jan behoeft [En(de) dese vorweerde(n) (et)c(etera)] cor(am) abs(oloens) pryke(re)/
decembris xvi
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2016-10-25 by Xavier Delacourt