SAL7348, Act: V°182.1 (321 of 662)
Search Act
previous | next
Act V°182.1  
Act
Date: 1454-12-17

Transcription

2019-08-02 by Jan Boncquet
Vander aenspraken die lijsbeth vand(er) coevoirt gedaen heeft tot ja(n)ne/
va(n) ekelhove(n) alse vande(n) gebreke van waerscape(n) dat zij seyde te hebbe(n)/
aende(n) selve(n) ja(n)ne uut ocsuyne van scepen(en) brieve(n) va(n) arscot die jan/
wilen van ekelhove(n) vad(er) des voirs(creven) jans gelooft hadde ja(n)ne wile(n)/
vander coevoirt de(n) oude(n) d(aer) zij seyden dat zij buyte(n) huerre waerscap/
twee jaer lang bij strangheide(n) va(n) rechte eene(n) pet(er) tsjaers/
hadde moete(n) gheven Was gewijst met desen woerden dat de/
voirs(creven) lijsbeth niet genoech voert gestelt noch bij gebracht en/
hadde om e(n)nich waerscap op de(n) voirs(creven) ja(n)ne van ekelhove(n) te/
verhale(n) cor(am) o(mn)ib(us) ex(cep)[to] kers(makere) dec(embris) xvii
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2016-10-25 by Xavier Delacourt