SAL7348, Act: V°314.1 (538 of 661)
Search Act
previous | next
Act V°314.1  
Act
Date: 1455-04-24

Transcription

2020-10-25 by Jan Boncquet
Item uut dien dat jan berne(re) die geleit is totten goeden have en(de) erve/
ph(ilipp)us scolaster opden dach van heden hadde doen innescriven gheret/
everarts woenende te broeghel ond(er) de(n) scouth(eit) va(n) pedelant om dat/
hij hem ongebruyc dede aen een huys met en(de) hof met zijnd(er) toebeh(oirten)/
gelegen tsinte oede(n) rode tussce(n) de kercke aldair en(de) de borchgrecht/
It(em) aen xi(½) mudde(n) rocx v(er)pant op ii core(n) moelen(en) en(de) i slachmoelen gelege(n)/
tsintoeden rode toebehoren(de) div(er)sen p(er)sone(n) ende de(n) achterstel va(n) iii jaren/
des selfs pachts en(de) oec aen div(er)se erfbrieve vande(n) goeden des voirs(creven) philips/
die hij ond(er)heeft en(de) niet ov(er)geven en wille En(de) de voirs(creven) p(ar)tie niet come(n)/
en is so hebbe(n) de vo(n)nissen gewesen dat me(n) de(n) voirs(creven) janne berne(re)/
houde(n) sal inde macht va(n) zijne(n) voirs(creven) beleide soe v(er)re dat voir he(n)/
come(n) is p(rese)ntib(us) o(mn)ib(us) scabinis ap(ri)lis xxiiii
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2016-11-08 by Xavier Delacourt