SAL7348, Act: V°323.3-R°324.1 (559 of 662)
Search Act
previous | next
Act V°323.3-R°324.1  
Act
Date: 1455-04-30

Transcription

2020-11-12 by Jan Boncquet
It(em) vanden stoete die ov(er) een wile geweest is tussce(n) henr(icke) va(n) wy(n)ge/
als man en(de) mo(m)boir jouffr(ouwe) g(er)trude(n) zijns wijfs doch(ter) diericx wile(n)/
va(n) langrode in deen zijde en(de) jouffr(ouwe) magdaleene loenijs weduwe/
des voirs(creven) wilen diericx in dande(re) alse vand(er) huweliker vorwerde(n)/
des selfs henricx dair inne hem bij de(n) voirs(creven) wile(n) diericken en(de)/
d(er) voirs(creven) jouff(rouwe) magdalenen zeke(re) ghisten waren gedaen dair inne/
hij groot gebreck bevonde also hij seyde dwelc hij meynde dat/
hem de voirs(creven) jouff(rouwe) sculdich was te cuelen na begrijp vande(n)/
/ inscrivincke(n) op de selve huwelike vorwerde gemaect Ende de voirs(creven)/
jouff(rouwe) hielt de (con)trarie bij zeke(re)n redene(n) die zij d(aer)toe allegeerde/
hebben hen de selve p(ar)tien ten onderwise van hueren vriende(n)/
vanden voirs(creven) stoete en(de) al des d(aer) aen mach cleve(n) gesubmitteert/
inde eerbe(re) ende notabele hee(re)n hen sunderlinge vriende Te wete(n) de/
voirs(creven) henr(ick) in meeste(re)n janne van grousselt en(de) anthonise laerma(n)s/
doctoren van rechte en(de) de voirs(creven) jouff(rouwe) magdalene in meester/
roelof va(n) berragen doctoir (et)c(etera) en(de) meester pet(er)en de mera In/
sulker vuegen dat de selve segge(re)n en(de) meeste(re)n va(n) rechte ind(er)/
voirs(creven) sake(n) infor(ma)cie sele(n) neme(n) tallen zijden des va(n) node sal zijn/
ter bewaernisse(n) va(n) elcx rechte en(de) hue(r) eendrechtige uutsp(ra)ke/
va(n) rechte hier op doen binne(n) d(er) toecomend(er) maent va(n) meye naest/
comende En(de) oft inde voirs(creven) uutsprake va(n) rechte te doene niet/
ov(er)drage(n) noch v(er)accorde(re)n en conste(n) dat zij dan gesame(n)derhant/
eene(n) v[te(n)] meest(er) van rechte hier op als een ov(er)man neme(n) selen p(ro)mitt(entes)/
ratu(m) et de arbitr(o) et de sup(er)arbitro cor(am) opp(endorp) p(ri)ke(re) ap(ri)lis ult(ima)
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2016-11-08 by Xavier Delacourt