SAL7348, Act: V°359.2 (622 of 661)
Search Act
previous | next
Act V°359.2  
Act
Date: 1455-06-03

Transcription

2021-04-18 by Jan Boncquet
Tvo(n)nisse vande(n) gedinge dat voir meye(r) en(de) scep(enen) va(n) loeven(e) geweest/
is tussce(n) pete(re)n ende willem(me) raspe gebruederen die met scepen(en) brieve(n)/
va(n) loeven(e) gegoedt zijn inde(n) goede(n) anthonijs wilen va(n) adorp in deen/
zijde en(de) marie weduwe matheeus wilen weer in dande(re) alse va(n) eene(n)/
mudde tarwe(n) thienssche mate die de voirs(creven) marie yesch op so(m)mige/
vande(n) voirs(creven) goeden te wete(n) op ix g(r)[o]te roede(n) lants gelegen tusscen/
raetshove(n) en(de) nederwynde inde(n) g(r)[o]te(n) couthe(r) en(de) op (½) boend(er) lants inde(n)/
selve(n) couthe(r) gelegen al ond(er) de(n) hoff vranx sabels te nederwynde/
Voir welken erfpacht de voirs(creven) weduwe begonne(n) hadde d(er) banc recht/
te volgen nochta(n) meyndde(n) de voirs(creven) gegoedde dair hue(r) goede dair/
inne niet gehouden en ware(n) Was gewijst met desen woerde(n) nae/
aensprake en(de) v(er)antwerde(n) van beyde den p(ar)tien dat de voirs(creven) weduwe/
huer recht voirt volge(n) soude sal ter plaetsen dair zij begonnen/
hadde p(rese)nt(ibus) o(mn)ib(us) scab(inis) de(m)pto m(er)cels junii t(er)cia
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2016-11-08 by Xavier Delacourt