SAL7349, Act: V°179.2 (406 of 698)
Search Act
previous | next
Act V°179.2  
Act
Date: 1456-01-31

Transcription

2018-04-23 by Walter De Smet
It(em) uut dien dat bellen van zassen als geleydt totten/
goeden emonts van diepenbeke op en dond(er)dage lestleden/
hadde doen inscriven janne van diepenbeke zijne(n) vader/
en(de) janne de vivier die hem ongebruyc deden aen/
een mudde corens erfspachts gevallen ts(in)[te] andries/
misse lestleden deen helicht en(de) dander helicht/
tsinte andries misse dair te voren dwelc te houden/
plach coenrart ernarts en(de) danelet de scoemake(r) van/
hupain te beta[le(n)] pleeght en(de) de voirs(creven) p(er)sone ten selve(n)/
dage noch oic op heden als ten dage van rechte/
v(er)striken(de) voir oegen niet comen [en] zijn soe wijsden de/
he(re)n tscepen(en) van loven(en) voir een vo(n)nisse datmen/
den voirs(creven) bellen vanden voirs(creven) mudde corens houden sal/
in zijnen beleyde alsoe v(er)re alst voir scepen(en) comen es/
p(rese)nt(ibus) eisd(em) scab(inis) eisd(em)
ContributorsJan Boncquet
Moderated byJan Boncquet
Last update: 2014-10-14 by Jos Jonckheer