SAL7349, Act: V°192.3 (425 of 698)
Search Act
previous | next
Act V°192.3  
Act
Date: 1456-02-14
LanguageLatinum

Transcription

2020-03-01 by Walter De Smet
Item wil(he)lm(u)s de welle filius quondam wil(he)lmi et hubertus ruysche/
renu(n)cians p(ri)vilegiis promis(eru)[nt] ind(ivisim) radulpho corsbout sex/
cor(onas) fran(cie) te xxiiii st(uvers) tstuc una(m) cor(onam) exin(de) ad letare jherusalem/
p(ro)xim(e) una(m) cor(onam) et xvi stuv(er)s exin(de) ad festum pasche sequens/
una(m) cor(onam) exin(de) et xvi [stuv(er)s] exin(de) ad festu(m) b(ea)ti joh(ann)is bap(tis)[te] subsequens/
una(m) cor(onam) et xvi st(uvers) exin(de) ad natale d(omi)ni q(uod) extunc i(n)mediate/
sequetur p(er)solven(dam) quolib(et) ass(ecutu)[m] Et p(ri)m(us) roel(ants) smachts fe(bruarii)/
xiiii
ContributorsMi-Je Van Gils
Moderated byMi-Je Van Gils
Add. 1 [links in de marge]
Date: 1456--
LanguageNederlands

Transcription

2020-03-01 by Walter De Smet
Jo(hannes) de helmo(n)t als/
p(ro)cur(eur) heeft gekint/
ontfang(en) te hebben/
i pet(er) te x stu(vers) st(uc)/
It(em) de cost x st(uvers)/
van hubr(echt)
ContributorsMi-Je Van Gils
Moderated byMi-Je Van Gils
Last update: 2014-10-14 by Jos Jonckheer