SAL7349, Act: V°237.2 (497 of 698)
Search Act
previous | next
Act V°237.2  
Act
Date: 1456-03-15

Transcription

2019-10-10 by Walter De Smet
Item peter cremer woenen(de) te hamont inde banc van loen die geleit/
es totten goeden have en(de) erve lenarts de creme(r) zijns brued(er)s in deen/
zijde en(de) jan meyns woenen(de) te buydel in dande(re) sijn met malc(ander)/
ov(er)comen en(de) hebben geloeft dat de pointe hier na v(er)clairt Yerst hee(ft)/
de vors(creven) peter geloeft dat hij den vors(creven) zijnen brued(er) vervangen sal/
en(de) in dien hebben dat hem de selve zijn brued(er) naden lantrechte/
versekeringe en(de) oirvrede [doen] zal inde banc te buydel alsoe soen de selve/
sijn brueder bynnen brabant dair hij nu buyte(n) getogen is comen/
sal sijn en(de) dat hie(re)nbynnen den vors(creven) janne niet messchien en s(al)/
Dair voir heeft de vors(creven) pet(er) v(er)antwert en(de) dair op ter ander/
zijden heeft geloeft de selve jan dat hij den vors(creven) lenarde ter/
rechte staen sal te wat plaetsen hij in brabant begheert van/
des hij den selven lenarde messeght oft mesdaen mach heb(ben) p(rese)ntib(us) roel(ants) m(er)sb(er)ge m(ar)cii xv
ContributorsJan Boncquet
Moderated byJan Boncquet
Last update: 2014-10-21 by Jos Jonckheer