SAL7349, Act: V°310.2 (608 of 698)
Search Act
previous | next
Act V°310.2  
Act
Date: 1456-05-15

Transcription

2018-11-11 by Walter De Smet
Item tvo(n)nisse tusschen janne van barle die naden recht der stat van/
loven(en) geleit is totten goeden jans hermans van vorst in deen/
zijde en(de) janne vanden veedijke in dande(r) alse vanden goeden/
hier na bescreve(n) te weten van eend(er) hofstat metten bogarde/
en(de) wynnen(de) lande houden(de) omtrent vijf dachmalen gelegen op/
myerlair inde prochie van vorst tusschen arnde van barle ende/
wout(er) van vortacker Item van drie dach(mael) eeusels geleghen/
aende quadestrate tusschen janne vand(er) heyden en(de) henr(icke) boeys/
Item van eenen boend(er) lants gelegen op myerlair tusschen arnde/
schoenens en(de) janne vanden vaetvynne die de vors(creven) jan van barle/
meynde dat hem en(de) zijnen beleide sculdich wae(re)n te volghen totter/
betalingen vanden hondert guld(en) die de selve jan hermans hem/
met vorweerden van scepen(en) van loven(en) geloeft hadde voe(r) de welke/
hij totten selven goeden wae(r) beleit gemerct dat de vors(creven) jan/
hermans gedaeght zijnde totten rechte niet en compareerde/
dair tegen de vors(creven) vanden veedijke seyde dat hij hem aende/
proprieteit vanden vors(creven) goeden gheen recht en vermate/
voir dan te behouden de hueringe vanden selven den t(er)mijn/
van sesse jae(re)n vand(er) tijt dat [hij] die dede tegen den selven/
janne h(er)mans vervolgen(de) van welker hueringen hij den/
vors(creven) janne van b(ar)le p(rese)nteerde voldoe vortane te voldoene/
hopen(de) dat dair op hem de selve hueringe soude bliven/
en(de) sunderlinge om dat die voir den vors(creven) beleide wae(r)/
gedaen alsoe hij ofs noet wae(r) p(rese)nteerde te thoene(n) Was gewijst/
met desen worden na tverlijden der vors(creven) p(ar)tien in beyden/
zijden dat behouden der hueringen des vors(creven) jans vand(en)/
veedijke den vors(creven) janne van barle de vors(creven) goede/
volgen soude also v(er)re alst noch voe(r) scepen(en) comen is/
p(rese)ntib(us) omnib(us) scabinis demptis roel(ants) abs(oloen) maii xv
ContributorsJan Boncquet
Moderated byJan Boncquet
Last update: 2014-10-28 by Jos Jonckheer